[Pro.Pic] [ APink ~ Idol on the Quiz ]

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
23712

دانلودِ قسمت های حضورِ دخترا در آیدِل آن کوئیز با ساب

√ قسمت 5 با ویکتون و ویکلی در صـ1 ↓

√ قسمت 7 با بومی و مونستااِکس در صـ2 ↓

√ قسمت 8 با بومی و SF9 در صـ3 ↓

√ قسمت 9 با بومی و Teen Top در صـ4 ↓

Continue reading

159 • Panda •
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
23712

[PiC.Pro] [ A PiNk ~ [170729] Park Jin Young’s party people FULL ]

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
21

~ برنامـه ی JYP Party قِسمتِ دوم با حضور دخترا با ساب فارسیـ ~

√ 5 عکس در صـ2 ↓

Continue reading

252 • Panda •
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
21