[Pro.Pic] [ APink ~ Idol on the Quiz ]

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
23712

دانلودِ قسمت های حضورِ دخترا در آیدِل آن کوئیز با ساب

√ قسمت 5 با ویکتون و ویکلی در صـ1 ↓

√ قسمت 7 با بومی و مونستااِکس در صـ2 ↓

√ قسمت 8 با بومی و SF9 در صـ3 ↓

√ قسمت 9 با بومی و Teen Top در صـ4 ↓

Continue reading

152 • Panda •
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
23712

[Pro] [ We Got Married ~ Bomi and Taejoon ]

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
51191

دانلود برنامه “ما ازدواج کردیم” با زیرنویس فارسی چسبیده

در این برنامه هنرمند های زن و مرد، رابطه ای رو آغاز و برای مدتی وانمود میکنن که زن و شوهر هستن
و باهم دیگه چالش های مختلفی رو تجربه میکنن!

× قسمت 20 قرار گرفت (تعداد قسمت ها = 23) ×

Continue reading

856 • Panda •
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
51191

[Pro.PiC] [ Bomi ~ Secret Variety Training ]

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
1541

~ دانلودِ برنامه ی فوق العاده خنده دارِ Secret Variety Training با حضورِ بومی و سابِ فارسی ~

√ 38 عکسـ در صفحهِ 2 ↓

Continue reading

88 • Panda •
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
1541

[Pro] [ AK ~ Running Man ]

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
1461

دانلودِ قسمت هایِ حضورِ دحترا در Running Man

356،357،424،458،459،468،500

× قسمت 458 اضافه شد ×

Continue reading

476 • Panda •
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
1461

[Pro] [ Eunji ~ [200813] tvN House On Wheels E10 ]

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
341

~ دانلودِ قسمتِ 10 از برنامه ی House On Wheels با حضورِ اونجی و سابِ فارسی ~

Continue reading

45 • Panda •
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
341

[Pro.Tsr] [ A PiNk ~ Idol Tour ]

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
207

دانـلود برنامه ی آیدل تور با زیرنویسِ فارسی

× قسـمت آخــر اضـافه شد ×

Continue reading

189 • Panda •
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
207

[Pro] [ Eunji^Jimi ~ All That MIC ]

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
661

~ قسمتایِ حضور اونجی در برنامه ی All That MiC با زیرنویسِ فارسی ~

~ قسمتِ 2 و آخر اضـافه شد ~

Continue reading

69 • Panda •
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
661

[PiC.Diary.Gif.Vdo] [ Ak ~ Throw the ball ]

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
341

عکـسایِ دخترا برایِ پرتابِ توپ هاشون

√ 2 ویدئو در 2017 در صـ1 ↓   √ 3 ویدئو.5گیفـ.189 عکسـ2018 در صـ2 ↓

√ 1 ویدئو.3گیفـ.28 عکسـ2019 در صـ3 ↓   √ 8 عکسـو 1 ویدئو در 2020 در صـ4 ↓

√ 1 دایری در صفحهِ 5 ↓

Continue reading

581 • Panda •
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
341

[Pro] [ Chomi ~ PlayM Hard Training Team / Weekly ]

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
561

دانلود برنامه PlayM Hard Training Team برای گروهِ ویکلی با حضور چورونگ و بومی

× چورونگ و بومی به عنوان مربی های مخصوص این قسمت انتخاب شدن و به هوبه هاشون یه سری چیزمیزا رو یاد میدن×

Continue reading

148 • Panda •
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
561

[Vdo] [ Nami ~ [200426] People of the Stars Apink’s manager ]

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
941

~ ویدئویِ مصاحبه ی نامجو و بومی با منیجرشون با سابِ فارسی Chic ~

× عالیه باید حتماً ببینین ×

Continue reading

128 • Panda •
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
941