[ShowCase] [ Namjoo ~ [200907] Bird ]

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
1

~ دانلودِ شوکیسِ نامجو برایِ سینگلِ Bird با زیرنویسِ فارسی ~

Continue reading

7 • Panda •
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
1

[Prf] [ Namjoo ~ Bird ]

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
7211

~ اجراهایِ نامجو برایِ Bird تو این پُست با 3 کیفیت آپدیت میشه ~

× اجرایِ M CountDown در 2020.09.17 اضـافه شد ×

Continue reading

202 • Panda •
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
7211

[Pro] [ We Got Married ~ Bomi and Taejoon ]

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
48191

دانلود برنامه “ما ازدواج کردیم” با زیرنویس فارسی چسبیده

در این برنامه هنرمند های زن و مرد، رابطه ای رو آغاز و برای مدتی وانمود میکنن که زن و شوهر هستن
و باهم دیگه چالش های مختلفی رو تجربه میکنن!

× قسمت 20 قرار گرفت (تعداد قسمت ها = 23) ×

Continue reading

848 • Panda •
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
48191

[PiC.BTS] [ A PiNk ~ Naver X Dispatch ]

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
2991

عکسایِ محشرِ دخترا برایِ Naver X Dispatch

~ پشت صحنه ی عکسبرداریِ نامجو با زیرنویسِ فارسی در صفحه ی 7 اضافه شد ~

روز 2018/07/11 صفحـه ی 1   روز 2018/07/21 صفحـه ی 2

روز 2019/01/08 صفحـه ی 3   روز 2019/08/21 صفحـه ی 4

روز 2019/02/09 صفحه ی 5  روز 2020/07/15 صفحه ی 6 

روز 2020/09/09 صفحه ی 7 

Continue reading

1,016 • Panda •
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
2991

[Single.Tsrs.JC.RBTS.Concept.PiC.LC] [ Namjoo ~ [200907] Bird ]

Like

Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry

2021

دانلودِ سینگلِ نامجو به نامِ Bird

+ تیزرها + پشت صحنه ها +

√ 46 عکسـ در صفحهِ 2 ↓

√ متـن در صفحهِ 3 ↓

~ پشتِ صحنه ی ضبطِ آهنگ با زیرنویسِ فارسی اضافه شد ~

Continue reading

95 • Panda •
Like

Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry

2021

[MV.DP.otherVr.SpclVr.FanChnt.Tsrs.Diary.BTS.PiC] [ Namjoo ~ [200907] Bird ]

Like

Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry

1451

دانلودِ موزیک ویدئویِ محشـرِ Bird

+تیزرها +فَن چنت+ورژنایِ دیگه+تمریـن+پشت صحنه+

√ 27 عکسـ در صفحهِ 2 ↓

× ویدئویِ دینگوش اضافه شد اضافه شد ×

Continue reading

76 • Panda •
Like

Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry

1451

[Pro.Pic] [ APink ~ Idol on the Quiz ]

Like

Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry

20612

دانلودِ قسمت های حضورِ دخترا در آیدِل آن کوئیز با ساب

√ قسمت 5 با ویکتون و ویکلی در صـ1 ↓

√ قسمت 7 با بومی و مونستااِکس در صـ2 ↓

√ قسمت 8 با بومی و SF9 در صـ3 ↓

Continue reading

132 • Panda •
Like

Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry

20612

[Pic.Diary.Vdo] [SNE.Oh ~ Bazaar ]

Like

Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry

29421

عکسا و ویدئوهایِ تبلیغاتی دخترا برایِ Bazaar

+ دایـری +

√ نـااون در صفحهِ 1 ↓   √ هایونگ در صفحهِ 2 ↓

~ قسمتِ هایونگ اضافه شد ~

Continue reading

250 • Panda •
Like

Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry

29421

[Vdo.Diary.PiC.FanArt] [ NaeuN ~ Official adidas Girl ]

Like

Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry

201011

کالکشنِ عکسـایِ نااون برایِ آدیــداس

√ 9 ویـدئو در سالـِ 2018 صـ1 ↓   √ 64 عکسـ در سالـِ 2018 صـ2 ↓

√ 67 عکسـ در سالـِ 2019 صـ3 ↓   √ 17 عکسـ در سالـِ 2020 صـ4 ↓

√ 2 دایری در صفحهِ 5 ↓

~ 5 عکسِ جدید در 2020 اضافه شد ~

Continue reading

726 • Panda •
Like

Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry

201011

[Pro.PiC] [ Bomi ~ Secret Variety Training ]

Like

Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry

1541

~ دانلودِ برنامه ی فوق العاده خنده دارِ Secret Variety Training با حضورِ بومی و سابِ فارسی ~

√ 38 عکسـ در صفحهِ 2 ↓

Continue reading

82 • Panda •
Like

Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry

1541