[Diary.Pic] [ Chomi ~ Jinny Kim Collection ]

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
111

دایریِ عکسبرداریِ چومی برایِ کالکشنِ Jinny Kim

√ 35 عکسـ در صفحهِ 2 ↓

Continue reading

11 • Panda •
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
111

[Pro.Pic] [ APink ~ Idol on the Quiz ]

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
23712

دانلودِ قسمت های حضورِ دخترا در آیدِل آن کوئیز با ساب

√ قسمت 5 با ویکتون و ویکلی در صـ1 ↓

√ قسمت 7 با بومی و مونستااِکس در صـ2 ↓

√ قسمت 8 با بومی و SF9 در صـ3 ↓

√ قسمت 9 با بومی و Teen Top در صـ4 ↓

Continue reading

152 • Panda •
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
23712

[Pro] [ We Got Married ~ Bomi and Taejoon ]

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
51191

دانلود برنامه “ما ازدواج کردیم” با زیرنویس فارسی چسبیده

در این برنامه هنرمند های زن و مرد، رابطه ای رو آغاز و برای مدتی وانمود میکنن که زن و شوهر هستن
و باهم دیگه چالش های مختلفی رو تجربه میکنن!

× قسمت 20 قرار گرفت (تعداد قسمت ها = 23) ×

Continue reading

857 • Panda •
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
51191

[PiC.BTS] [ A PiNk ~ Naver X Dispatch ]

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
2991

عکسایِ محشرِ دخترا برایِ Naver X Dispatch

~ پشت صحنه ی عکسبرداریِ نامجو با زیرنویسِ فارسی در صفحه ی 7 اضافه شد ~

روز 2018/07/11 صفحـه ی 1   روز 2018/07/21 صفحـه ی 2

روز 2019/01/08 صفحـه ی 3   روز 2019/08/21 صفحـه ی 4

روز 2019/02/09 صفحه ی 5  روز 2020/07/15 صفحه ی 6 

روز 2020/09/09 صفحه ی 7 

Continue reading

1,033 • Panda •
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
2991

[Pro.PiC] [ Bomi ~ Secret Variety Training ]

Like

Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry

1541

~ دانلودِ برنامه ی فوق العاده خنده دارِ Secret Variety Training با حضورِ بومی و سابِ فارسی ~

√ 38 عکسـ در صفحهِ 2 ↓

Continue reading

88 • Panda •
Like

Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry

1541

[Diary.PiC] [ Namjoo^Bomi^Chorong ~ Dazed AAA Magazine ]

Like

Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry

24

~ دایریِ پشت صحنه ی دخترا برایِ مجله ی Dazed با عنوانِ AAA ~

√ 3 عکسـ در صفحهِ 2 ↓

Continue reading

94 • Panda •
Like

Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry

24

[PiC] [ A PiNk ~ Music Bank ]

Like

Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry

94

کالکشنِ عکسایِ دخترا در راهِ موزیکـ بانـک

√ 112 عکسـ در 2017 صـ1 ↓   √ 312 عکسـ در 2018 صـ2 ↓

√ 62 عکسـ در 2019 صـ3 ↓   √ 12 عکسـ در 2020 صـ4 ↓

× 12 عکس در 2020 اضافه شد ×

Continue reading

515 • Panda •
Like

Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry

94

[Tsr.Diary.Drama] [ Bomi ~ Oppa Will Date Instead ]

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
1113

دانلود مینی سـریال اوپا به جات قرار میزاره با زیرنویسِ فارسی

قسمتِ آخر اضافه شد

ادامه مطلب
207 • Panda •
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
1113

[PiC.Diary.Gif.Vdo] [ Ak ~ Throw the ball ]

Like

Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry

341

عکـسایِ دخترا برایِ پرتابِ توپ هاشون

√ 2 ویدئو در 2017 در صـ1 ↓   √ 3 ویدئو.5گیفـ.189 عکسـ2018 در صـ2 ↓

√ 1 ویدئو.3گیفـ.28 عکسـ2019 در صـ3 ↓   √ 8 عکسـو 1 ویدئو در 2020 در صـ4 ↓

√ 1 دایری در صفحهِ 5 ↓

Continue reading

581 • Panda •
Like

Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry

341

[Pro] [ Chomi ~ PlayM Hard Training Team / Weekly ]

Like

Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry

561

دانلود برنامه PlayM Hard Training Team برای گروهِ ویکلی با حضور چورونگ و بومی

× چورونگ و بومی به عنوان مربی های مخصوص این قسمت انتخاب شدن و به هوبه هاشون یه سری چیزمیزا رو یاد میدن×

Continue reading

148 • Panda •
Like

Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry

561