[PRF.PiC.DiaryBTS] [ A PiNk ~ Eung Eung ^ Hug Me ]

× دانـــلودِ اجراهایِ Eung Eung و Hug Me از مینی آلبومِ Percent ×

√ پُشتـ صحنه ها صفحهِ یِ 2 ↓

√ 8 پَکـ عکسـ،14 گیفـ صـ3 ↓

× پشتـ صحنه هاشون جزئی از مینی دایری و دایری دخترا بوده کـِ با ترجمه گذاشته شده ×


 ×  Show Champion EP.298  ×

♥ • Eung Eung • Hug Me •190109• 97MB • ♥

• Download •


♥ • Eung Eung • MCountdown EP.601 •190110• 64MB • ♥

• Download •

♥ • Hug Me • MCountdown EP.601 •190110• 25MB • ♥

• Download •


♥ • Eung Eung • Music Bank • 190111 • 56MB • ♥

• Download •

♥ • Hug Me • Music Bank • 190111 • 23MB • ♥

• Download •


~ Orginal ~

♥ • Eung Eung • Show Music Core • 190112 • 55MB • ♥

• Download •

~ Orginal ~

♥ • Hug Me • Show Music Core • 190112 • 27MB • ♥

• Download •


~ Orginal ~

♥ • Eung Eung • SBS Inkigayo • 190113 • 49MB • ♥

• Download •

♥ • Hug Me • SBS Inkigayo • 190113 • 32MB • ♥

• Download •


× KPOP TV Show M COUNTDOWN ×

♥ • Eung Eung • 190117 • 56MB • ♥

• Download •

~ Orginal ~

♥ • 2nd Win • 190117 • 56MB • ♥

• Download •


~ Orginal ~

♥ • Eung Eung •Show Music Core• 190119 • 57MB • ♥

• Download •


~ Orginal ~

♥ • Eung Eung • Inkigayo • 190120 • 54MB • ♥

• Download •


♥ • %% • 720p • 190727 • 57MB • ♥

• Download •

1,921 • Panda •
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
5311

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *